O nás

Představení holdingu PPCG,SE

Domovská adresa Husova, Semily společnosti PPCG, SE je mateřskou společností, která v současné době sdružuje 4 společnosti, podnikajících v oblasti sociáloně zdravotní.

První ze společností, která vznikla je společnost SEMILEAS, a to v roce 1993 jako společnost s ručením omezeným. V listopadu roku 1999 se transformovala na společnost akciovou. V té době měla společnost 6 zaměstnanců. A specializovala se na distribuci  zdravotního materiálu.

Následovala společnost UNIXDERMA, a to v dubnu roku 1995. I tato společnost vznikla jako společnost s ručením omezeným. UNIXDERMA je ryze český výrobce ošetřující zdravotní kosmetiky, kterou dodává do sociálních zařízeních (Domovy seniorů, Ústavy sociální péče, atd.) jak po celé ČR, tak i do zahraničí. Mezi nejvýznamnější odběratele v České republice patří Fakultní nemocnice, Krajské zdravotnické holdingy a městské nemocnice.

S-CARE vznikla v listopadu roku 1998 za účelem provozování lékáren.

SPORTING SERVICES vznikla v lednu 2015.

Arbo de Vivo, zapsaný ústav je nejmladší z organizaci holdingu, který vznikl říjen 2015.

Transformace všech společností proběhla v roce 2014. Centrální aktivity  PPCG, SE jsou v současné chvíli orientovány do developerské oblasti a to, hledání místa a finančních prostředků na stavby domovů seniorů, které by byly, prostřednictvím našich společností, provozované.

Společnost PPCG, SE je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl H, vložka 17 ze dne 13. září 2011.

 

Podnikání holdingu:

Provoz a úspěšné fungování našich společností je založeno na kvalitě a profesionalitě vedoucích pracovníků, kteří řídí jednotlivé společnosti. Současně je třeba vyzdvihnout dlouhodobě úspěšné řízení jednotlivých dceřiných společností.

Naší předností je stabilní tým pracovníků, kteří našli v naší práci motivaci a seberealizaci.

Nezbytnou podmínkou našich zaměstnanců a vedoucích pracovníků je znalost problematiky a vstřícnost k naším obchodním partnerům. S pokorou a vstříctností řešíme problémy našich odběratelů a ke každému odběrateli máme individuální přistup.

V rámci růstu se mateřská společnost  PPCG, SE se bude i nadále soustředit především na developerskou činnost a vyhledávání finančních zdrojů pro výstavbu či rekonstrukci objektů na domovy pro poskytování sociálních služeb, a na hledání spolupráce při provozu těchto zařízení.

 

Cíle holdingu:

Cílem všech našich společností, včetně činnosti naší holdingové společnosti, je vytvořit a tím rozšířit prostor v oblasti poskytování sociálních služeb, za regulované ceny. Kromě současných aktivit, kterými je vysoce kvalitní spolupráce s Domovy poskytujícími sociální služby, chceme i tyto služby poskytovat v oblasti provozování domovů seniorů a provozování domovů se zvláštním režimem.